Ochrona
i renowacja budowli

„Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym aby mnie ocalić…” Ps 71,3

Izolacje

Ochrona obiektów budowlanych przed destrukcyjnym działaniem wody.

Renowacje

Przywracanie wszystkich funkcji użytkowych budowli.

Elewacje.

Ochrona elewacji. Hydrofobowość i hydrofilność.

Beton

… to sztuczny kamień, wspaniałe tworzywo ludzkich pomysłów

Posadzki

Miejsce naszego styku z ziemią.